Váženie a laboratórne vyhodnotenie agrokomodít - obilovín, olejnín a kukurice

Agrokomodity - olejniny, kukurica, vstupujú do areálu cez váhu. Dovezenie agrokomodít nákladnymi autami do nášho areálu si zabezpečuje sám zákazník. Po odvážení a laboratórnom vyhodnotení vzorky, sú agrokomodity podľa potreby vyčistené a vysušené na normu.

Sušenie agrokomodít - obilovín, olejnín, kukurice

Nevyhnutnou súčasťou skladovania agrokomodít je sušenie obilovín, olejnín a kukurice na normu. Máme k dispozícii modernú sušičku agrokomodít Stella. Sušenie nie je viazané na skladovanie agrokomodít, ako služba sa poskytuje aj samostatne.

susenie kukurice senecsusicka agrokomoditLINKY:
STELA sušička obilia kukurice slnečnice

 

agroservis technologie

 

 tenzona link

 

 

unistroj fg

 

 Mannet Manitou