• barley.jpg
  • colza.png
  • corn1.jpg
  • sunflower.jpg

Váženie a laboratórne vyhodnotenie agrokomodít - obilovín, olejnín a kukurice
Agrokomodity - olejniny, kukurica, vstupujú do areálu cez váhu. Dovezenie agrokomodít nákladnymi autami do nášho areálu si zabezpečuje sám zákazník. Po odvážení a laboratórnom vyhodnotení vzorky, sú agrokomodity podľa potreby vyčistené a vysušené na normu.

Sušenie agrokomodít - obilovín, olejnín, kukurice
Nevyhnutnou súčasťou skladovania agrokomodít je sušenie obilovín, olejnín a kukurice na normu. Máme k dispozícii modernú sušičku agrokomodít Stella. Sušenie nie je viazané na skladovanie agrokomodít, ako služba sa poskytuje aj samostatne.

Obilné silo Senec - skladovanie agrokomodít - obilovín, olejnín, kukurice
Na skladovanie agrokomodít - obilovín, olejnín a kukurice využívame obilné silá, ktoré predstavujú najeketívnejší spôsob uskladnenia agrokomodít. Máme k dispozícii 2 železobetónové silá, každé obilné silo je rozdelené do 23 buniek - každá o kapacite 1.000 ton. Využiteľná kapacita každého obilného sila je cca 20.000 ton. Celková kapacita obilných síl v Senci je 40.000 ton. Tovar je možné doviezť nákladnými autami. V prípade záujmu o železničnú dopravu je možné využit stanicu v Senci vzdialenú 1 km - na prevoz tovaru zo stanice do obilného sila je nevyhnutné využiť nákladné autá, ktoré si zabezpečuje zákazník sám. Výhodou areálu KARPATY plus, s.r.o. je jeho optimálna logistická poloha - len 7 km od EXITu Senec na dialnici D1 a 27 km od prístavu v Bratislave.