• barley.jpg
  • colza.png
  • corn1.jpg
  • sunflower.jpg

siloObilné silá v Senci slúžia na poskytovanie služieb pozberovej úpravy poľnohospodárskych komodít - olejnín, obilovín a kukurice:

- vyhodnocovanie vlhkosti a nečistôt agrokomodít
- sušenie a čistenie agrokomodít na normu
- skladovanie poľnohospodárskych komodít v železobetónových obilných silách s celkovou využiteľnou kapacitou 40.000 ton
- ošetrovanie agrokomodít počas doby skladovania.


V súčastnosti sú skladovacie kapacity obilných síl k dispozícii novému prevádzkovateľovi formou dlhodobého prenájmu.