• barley.jpg
  • colza.png
  • corn1.jpg
  • sunflower.jpg

siloSpoločnosť KARPATY plus s.r.o poskytuje v obilných silách v Senci služby pozberovej úpravy poľnohospodárskych komodít - olejnín, obilovín a kukurice:

- vyhodnocovanie vlhkosti a nečistôt agrokomodít
- sušenie a čistenie agrokomodít na normu
- skladovanie poľnohospodárskych komodít v železobetónových obilných silách s celkovou využiteľnou kapacitou 40.000 ton
- ošetrovanie agrokomodít počas doby skladovania.

KARPATY plus, s.r.o. je prevádzkovateľom verejného skladu.

Ďalšími podnikateľskými aktivitami je prenájom nehnuteľností.